Thumb
24 Maja 2022

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa to proces, który może wydawać się skomplikowany, jednak jest to proces konieczny do przeprowadzenia, w celu zapewnienia efektywności przedsiębiorstwa. Niezaprzeczalnie branża ubezpieczeniowa jest w trakcie tego procesu. Możemy zaobserwować innowacyjne rozwiązania w zakresie obsługi szkód, zastosowanie zautomatyzowanych rozwiązań dotyczących obiegu dokumentów czy kompleksowych narzędzi analitycznych. Towarzystwa ubezpieczeniowe chcąc zapewnić najwyższą jakość usług przy jednoczesnej optymalizacji procesów wewnętrznych poszukują coraz efektywniejszych rozwiązań informatycznych zapewniających:

  • optymalizację oferty,
  • kompleksową obsługę kanałów sprzedaży,
  • administrację polisami,
  • usprawnienie procesu likwidacji szkody.

Coraz większa świadomość potrzeb klienta wpływa na chęć podnoszenia jakości świadczonych usług i związane z tym sprawniejsze obsługiwanie spraw oraz dostosowanie komunikacji. Wygoda, szybkość kontaktu oraz dostosowanie języka do klienta powinny stanowić nasze główne założenia w trakcie tworzenia procesów. Prosty język, ograniczenie liczby wymaganych dokumentów, optymalizacja procesu likwidacji szkody oraz obsługa z poziomu nie tylko komputera, ale i telefonu to składowe nowoczesnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Optymalizacja procesu obsługi szkody

Procesy związane z obsługą szkód to nieodłączny element ubezpieczeniowej codzienności. Mnogość zleceń i zadań do wykonania sprawia, że praca potrafi być nieprzewidywalna i uciążliwa. Wpływa to na wiele aspektów pracy przedsiębiorstwa – obniżenie motywacji i produktywności zespołu, niezadowolenie klientów czy niska efektywność kosztowa. Sprawne obsłużenie dużej ilości spraw to prawdziwe wyzwanie. Jak więc mu sprostać? Z pomocą przychodzą narzędzia informatyczne.

 

Zmiany w rejestracji szkód

Po rejestracji szkody w systemie, system automatycznie przydziela do niej likwidatora. Uwzględniona zostaje zarówno specyfika danej szkody jak i obciążenie pracowników, a do teczki zostają załączone odpowiednie dokumenty. Mechanizm przydziału likwidatora oraz załączenia dokumentów znajdują zastosowanie również w późniejszych etapach likwidacji, co także wpływa na optymalizację procesu.

 

Moduł kierowalności

Silnik kierowalności to aplikacja, która poprzez zaawansowane narzędzia analityczne oraz zdefiniowane reguły pozwala zaproponować klientowi tryb likwidacji szkody, a także dostosować proces likwidacji szkody i usprawnić proces w ramach organizacji zmniejszając zaangażowanie pracowników w proces.

 

Wprowadzenie portalu dokumentów

Aplikacja daje dwie możliwości komunikacji z klientem:

przekazania dokumentów do klienta – klient otrzymuje link do aplikacji, w której może odczytać przesłane do niego dokumenty.

odebrania dokumentów od klienta - klient otrzymuje link do aplikacji, w której może załączyć skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów. Po zakończeniu dokumenty trafiają bezpośrednio do teczki szkodowej.

 

Wprowadzenie tego rozwiązania pozwala klientowi na dokonanie czynności w dogodnym dla niego czasie, co zwiększa wygodę, ale również upraszcza kontakt z klientem przyśpieszając tym samym proces likwidacji.

 

Automatyczna wysyłka pism

Uzupełnieniem cyfrowego procesu likwidacji szkód jest wprowadzenie narzędzia umożliwiającego wysyłanie pism bez udziału użytkownika systemu. Na podstawie zdefiniowanych algorytmów oraz kryteriów biznesowych zautomatyzowano powtarzalne pisma i monity wysyłane w toku likwidacji szkód.

Uruchomione narzędzia uwalniają likwidatorów od prostych, powtarzalnych działań. W ten sposób nie tylko przyśpiesza to kontakt z klientem, usprawnia pracę likwidatora, obniża ryzyko błędów ludzkich, zwiększa bezpieczeństwo danych, ale wpływa na pozytywnie na motywację.

Wdrożenie poszczególnych modułów wpływa zatem nie tylko na efektywność kosztową, zmniejszenie ilości błędów ludzkich, czy zaangażowanie pracowników w poszczególne procesy, ale buduje również wizerunek nowoczesnego towarzystwa ubezpieczeniowego wewnątrz organizacji i w oczach klienta.

 

Autor:
Edyta Koślacz
Analityk biznesowy
Poprzedni post Kolejny Post