• Wprowadzenie VAS

  w kanale mobile

  Klient

  • Duża instytucja finansowa działająca w branży bankowej (top 5 banków w Polsce) oczekująca zwiększonej sprzedaży w kanałach zdalnych

  • Oczekiwania

  • Klient oczekiwał zwiększenia strumienia przychodów ze sprzedaży produktów dodatkowych generowanych z kanału zdalnego. Wprowadzenie produktu dodatkowego było również chęcią przyciągnięcia dodatkowych klientów do Banku. Dodatkowym oczekiwaniem było pełna automatyzacja procesu, by dostarczone rozwiązanie zakładało marżowość na odpowiednim poziomie.

  • Projekt

  • Klient postanowił podnieść atrakcyjność swojej oferty dla klientów indywidualnych w kanale web oraz mobile poprzez uruchomienie opcji zakupu cyfrowych kart podarunkowych. W projekt zaangażowanych było wiele jednostek biznesowych klienta (od sprzedaży, poprzez dział bankowości elektronicznej, aż po wiele różnych jednostek IT, które również były zaangażowane w projekt). Przygotowanie rozwiązania, które umożliwiały w konfiguracyjny sposób wprowadzenie nowych typów kart wraz z dynamicznymi kwotami oraz sposobami rozliczeń stanowiło wyzwanie, którego podjął się nasz Zespół Projektowy. Rozwiązanie zostało z sukcesem wdrożone w środowisku produkcyjnym w oczekiwanych przez klienta ramach czasowych, budżetowych i funkcjonalnych.

  • Rezultat

  • Dzięki wdrożeniu, klienci otrzymali nową funkcjonalność, która pozwala w łatwy, cyfrowy sposób kupić kartę podarunkową. Konsumenci lubią tę formę obdarowywania bliskich z wielu powodów: wygody, łatwości użytkowania i bezpieczeństwa. Z perspektywy Banku pozwoliło to wygenerować nowy strumień przychodu przy ograniczonych kosztach i ryzyku. Rozwiązanie jest również wyróżnikiem Banku na konkurencyjnym rynku.

  • Info

   • Sektor

    Bankowość

   • Usługa

    Automatyzacja procesów
    biznesowych

   • Technologie

    Mobile, Java, JavaScript, BPM

  • Projekt w liczbach

   30

   s

   czas dostarczenia karty od złożenia wniosku
   3
   proste kroki zamówienia
   100

   %

   wniosków składanych w web i mobile

   +

   15
   usług integracyjnych

   +

   10
   różnych dostawców treści
   5
   departamentów zaangażowanych w proces
  • Wykorzystane kompetencje

   • Hyperautomation

   • Digital Transformation