Rozwiązania frontendowe

Znajomość architektury korporacyjnej banków i towarzystw ubezpieczeniowych oraz ich ewolucja na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat pozwala nam świadomie podążać za trendami rynkowymi, głównie w aspekcie coraz intensywniejszej digitalizacji usług i produktów finansowych. Proces ten przyspiesza również za sprawą nieoczekiwanej konkurencji ze strony globalnych podmiotów korporacyjnych niepodlegających restrykcyjnym regulacjom nadzorczym. Dostęp do takich usług, jak płatności telefonem bez wymogu posiadania rachunku technicznego w banku, niezależnie od kanału komunikacji z klientem, wymaga budowy stabilnych rozwiązań informatycznych. Muszą być one przystosowane do dużych wolumenów transakcji i ruchu sieciowego generowanego przez klientów. Nieodzownym elementem architektury są systemy frontendowe, których cechą nadrzędną powinna być wysoka elastyczność rozumiana jako możliwość szybkiego skalowania oraz łatwość integracji z wieloma kanałami sprzedaży.

Mamy pełną świadomość, że każda aplikacja frontendowa wykorzystywana przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe musi podlegać wysokim rygorom. Podstawowe wymagania to stabilność i odporność na ataki cyfrowe, dostępność dla wielu różnych segmentów klientów, bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo istotna jest pełna zgodność z szeregiem restrykcyjnych regulacji prawnych. Takie systemy muszą spełniać najnowsze standardy implementacyjne, aby mogły stanowić skuteczną przeciwwagę dla lekkich i coraz powszechniejszych rozwiązań spoza sektora stricte finansowego.

Korzystamy z najnowszych technologii implementacyjnych dla mobilnych i webowych rozwiązań informatycznych. Budujemy nowoczesne i atrakcyjne aplikacje mobilne dla najpopularniejszych platform cyfrowych Android oraz IOS. Posiadamy profesjonalny zespół deweloperski potrafiący umiejętnie dostosować rytm pracy do wymagań naszych klientów. Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo i wysokie standardy wytwórcze. Dbamy o końcową realizację założonego business case na każdym etapie projektu, ponieważ wiemy, że tylko w ten sposób możemy skutecznie wspierać strategię biznesową naszych klientów.