Platformy procesowe - BPM

Sektor finansowy tworzą banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, pośrednicy i doradcy finansowi, firmy leasingowe, instytucje o charakterze parabankowym oraz państwowe podmioty regulacyjne (np. NBP, KNF, KIR, BIK). Nasi klienci to bardzo duże i złożone organizacje, które podlegają nieustannej ewolucji powodowanej zarówno zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym, jak też silną presją ze strony podmiotów konkurencyjnych. Banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe w codziennej działalności stosują ogromną ilość wewnętrznych procedur, regulaminów, instrukcji, rozporządzeń i procesów biznesowych. Wiele z tych aktywności wykonywana jest ręcznie w oparciu o doświadczenie i nawyki pracowników, niejednokrotnie wspieranych wieloma niezintegrowanymi systemami informatycznymi. To powoduje duże komplikacje na poziomie organizacyjnym (przepływ informacji) oraz oddziałuje negatywnie na efektywność całych pionów biznesowych, departamentów produktowych oraz komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za szeroki katalog usług wewnętrznych. Jedną z najlepszych dróg poprawy efektywności oraz szybkości działania jest automatyzowanie procesów biznesowych tworząc jednolite i spójne komunikacyjnie środowisko procesowe oparte o narzędzia klasy BPM.

Posiadamy kilkanaście lat doświadczeń w budowie rozwiązań procesowych BPM. Realizujemy wiele projektów automatyzujących procesy zarówno w bankach, jak też w towarzystwach ubezpieczeniowych. Potrafimy dostarczyć wartość biznesową wdrażając nowe modele procesowe dla takich produktów jak np.:

 • otwarcie rachunków bieżących, walutowych, oszczędnościowych
 • sprzedaż i posprzedaż kart kredytowych
 • sprzedaż kredytu odnawialnego w rachunku
 • sprzedaż kredytów hipotecznych
 • proces likwidacji szkód komunikacyjnych

Projekty automatyzacji procesów biznesowych to wyzwanie dla każdej organizacji. Wymagają przyjęcia innej perspektywy spojrzenia na metodykę i komunikację projektową, niż dzieje się to zazwyczaj w prostych projektach zorientowanych wokół jednego systemu informatycznego o określonej funkcjonalności. Złożone procesy biznesowe mają charakter cross-departamentalny. Integrując przepływ danych i informacji z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu systemów i aplikacji. To środowisko, w którym wymagania biznesowe muszą być na bieżąco dostosowywane do możliwości technicznych platformy BPM oraz frameworka produkcyjnego.

Finture to zespół, który legitymuje się unikalnymi kompetencjami i doświadczeniem w zakresie planowania, budowy, wdrażania, utrzymywania produkcyjnego i rozwoju platform procesowych. Realizujemy z sukcesem projekty procesowe dzięki szczególnej dbałości o poprawną komunikację projektową pomiędzy kluczowymi zespołami wykonawczymi. Dysponujemy wiedzą o wielu możliwych zagrożeniach i ryzykach pojawiających się w projekcie na wielu poziomach i wymiarach (definiowanie wymagań biznesowych, spójność specyfikacji systemowych, ograniczenia narzędzi i architektury BPM, właściwe określanie ról projektowych i odpowiedzialności itd.)

Jesteśmy najlepszym partnerem dla odbiorców biznesowych, ponieważ:

 • Znamy skalę wyzwań przy implementacji wysokowolumenowych procesów biznesowych:
  • Integracja z kilkunastoma (czasem kilkudziesięcioma) systemami zaangażowanymi w proces
  • Nawet kilkaset usług do zaimplementowania w różnych elementach architektury
  • Wydajność i stabilność rozwiązania podczas testowania oraz produkcyjnej eksploatacji (+1 tys. użytkowników, +10 tys. spraw dziennie)
 • Potrafimy sprawnie współpracować z zespołem realizacyjnym klienta odpowiedzialnym za architekturę środowiska BPM
 • Adaptujemy się do istniejących metod modelowania i realizacji procesów przyjętych przez IT i biznes
 • Wypracowaliśmy własną, unikalną i wysoce efektywną, metodykę projektową w dynamicznych interakcjach z biznesem na każdym etapie budowy rozwiązań procesowych (wiele zespołów projektowych po stronie klienta)