Digitalizacja

Enterprise Content Management to kompleksowe środowisko umożliwiające efektywne zarządzanie treścią biznesową. Im większa organizacja, tym więcej użytkowników treści oraz więcej procesów wymagających dostępu do informacji. W sposób naturalny rodzi się potrzeba centralnego środowiska odpowiedzialnego za przechowywanie i udostępnianie dużej ilości danych cyfrowych (obrazy dokumentów, pliki PDF oraz tekstowe itp.). Jednolity system klasy ECM pozwala współdzielić zasoby informacyjne dla różnych obszarów przedsiębiorstwa oraz zapewnić spójność treści na każdym etapie. Podstawowe funkcjonalności charakterystyczne dla nowoczesnych środowisk ECM to: Przechwytywanie (ang. Capture), Zarządzanie (ang. Manage), Przechowywanie (ang. Store), Zachowywanie (ang. Preserve) i Dostarczanie (ang. Deliver).

Dostarczamy wartość biznesową dla każdej wymagającej organizacji poprzez precyzyjne wkomponowanie platformy w istniejącą architekturę korporacyjną. Sukces osiągamy dzięki rzetelnej ocenie dojrzałości systemowej naszych klientów dopasowując rozwiązanie zarówno od strony kosztowej (licencje) jak też funkcjonalnej (moduły).

Obszar Digitalizacji w firmie Finture to również autorska platforma Eurokarta EFT dedykowana procesom płatniczym realizowanym z urządzeń EFT POS (Pinpad / Terminal). Podstawowe funkcjonalności naszego rozwiązania to:

  • obsługa autoryzacji transakcji sprzedaży, zwrotów i wycofań autoryzacji
  • autoryzacja transakcji kartami z paskiem magnetycznym, kartami mikroprocesorowymi i kartami bezstykowymi
  • automatyczne rozliczanie transakcji w systemach akceptantów
  • realizacja usługi Cashback (wypłata gotówki na kasach)
  • wykonanie usługi DCC (płatności w walucie wystawcy karty)
  • obsługa Commerial Code (obsługa sprzedaży ratalnej)
  • wydruk potwierdzenia płatności na drukarce fiskalnej (PIN pad) lub terminalu
  • raportowanie płatności w sklepach i w centrali sieci

Świat rozwiązań informatycznych podlega nieustające ewolucji. Cyfryzacja usług i produktów, bez względu czy mowa o sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub retailowym, to niepodważalny fakt. Kluczowym elementem, cechującym odpowiedzialnego partnera w biznesie jest umiejętność odnalezienia właściwego balansu pomiędzy bezpieczeństwem komunikowania się i metodami przechowywania informacji, a powszechnym dostępem wynikającym z oczekiwań klientów.