Data Science

Trudno dziś wyobrazić sobie instytucję finansową, która nie wspiera się szeregiem rozwiązań z obszaru Business Intelligence. Podstawowa działalność biznesowa takich podmiotów generuje każdego dnia coraz większą ilość danych. Pochodzą one z różnych rozproszonych źródeł, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, i składowane są w wielu operacyjnych bazach danych, hurtowniach korporacyjnych i datamartach dziedzinowych. Poddane umiejętnej obróbce mogą skutecznie wesprzeć organizację w budowie przewagi konkurencyjnej. Kluczem do sukcesu jest dopasowanie narzędzi analityczno-raportowych do faktycznych potrzeb zarządczych organizacji.

Oferta Finture wychodzi naprzeciw takim potrzebom. Posiadamy szereg nowoczesnych rozwiązań klasy Business Intelligence, rozwijamy autorskie narzędzia analityczne, budujemy od podstaw złożone środowiska raportowe, wspieramy naszych klientów wiedzą z zakresu data machine learning oraz big data. Potrafimy dostarczyć mierzalną wartość biznesową poprzez zastosowanie eksperckich modeli scoringowych w wybranych obszarach działalności naszych klientów. Dbamy o stały rozwój naszej oferty, również dzięki strategicznym partnerstwom z największymi dostawcami technologii informatycznej. Oprócz wykorzystania komercyjnych platform BI, legitymujemy się również praktyczną wiedzą o rozwiązaniach typu opensource. Stają się one coraz popularniejsze m.in. za sprawą większej przystępności cenowej, a także dzięki „lekkości” koncepcyjnej kodów źródłowych i znacząco mniejszym wymaganiom sprzętowym. Jesteśmy gotowi realizować dla naszych klientów projekty Proof-Of-Concept, których celem może być potwierdzenie zasadności użycia wskazanej technologii lub określonego modelu przetwarzania danych.