Innowacje

Świat rozwiązań informatycznych podlega nieustające ewolucji. Cyfryzacja usług i produktów, bez względu czy mowa o sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub retailowym, to niepodważalny fakt. Kluczowym elementem, cechującym odpowiedzialnego partnera w biznesie jest umiejętność odnalezienia właściwego balansu pomiędzy bezpieczeństwem komunikowania się i metodami przechowywania informacji, a powszechnym dostępem wynikającym z oczekiwań klientów.

Firma Finture nieustannie prowadzi proces Research & Development, mający na celu budowę kompletnych i skalowalnych rozwiązań bazujących na najnowszych światowych trendach i technologiach informatycznych. Dostrzegamy niezagospodarowaną przestrzeń między sektorami bankowo-ubezpieczeniowym i retailowym, gdzie dystrybucja wielu dóbr i usług w postaci cyfrowej może następować bez naruszenia obecnego ładu prawno-regulacyjnego otwierając zupełnie nowe możliwości dotarcia do grup odbiorców.

Just4Sharing to nowatorska platforma pozwalająca usługodawcom na tworzenie nowych usług i produktów - oferowanie ich w modelu B2B2C (Business-To-Business-To-Customer) klientom indywidualnym oraz firmom. Elastyczność ekosystemu daje podstawy pod tworzenie nowych produktów wykorzystując synergię biznesów (np. finansowanie zakupów książek do szkoły za pomocą środków Banku), czy promocje (np. dostęp do wypożyczalni e-booków przy zakupie kawy w kawiarni). Ważnym aspektem platformy jest bezpieczeństwo realizowanych działań. Gotowe rozwiązania platformy przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych i bezpiecznych technologii (blockchain, Smart Contract), dają gwarancję niezaprzeczalności realizowanych transakcji i poprawności ich rozliczenia.

Platforma Just4Sharing otwiera również zupełnie nowe możliwości w obszarach bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Koncepcja Trwałego Nośnika to obecnie ważny aspekt realnie wpływający na wizerunek banków i towarzystw ubezpieczeniowych jako instytucji zaufania publicznego. Podlega on także uważnej kontroli ze strony Związku Banków Polskich i instytucji nadzorujących rynek (UOKiK). Oczekiwania UOKiK wobec banków, dotyczące przygotowania odpowiednich rozwiązań informatycznych pozwalających w sposób niezaprzeczalny i trwały dostarczyć ich klinetom istotne materiały handlowe i prawne (zmiany tabeli opłat i prowizji, regulaminy rachunków, instrukcje etc.), wymuszają stworzenie zupełnie nowych metod publikacji i dystrybucji informacji. Promowana przez firmę Finture idea Trwałego Nośnika posiada wszystkie pozytywne cechy charakteryzujące dojrzałe i spójne koncepcyjnie rozwiązania informatyczne. Nasza koncepcja opiera się o wykorzystanie platformy Just4Sharing. Dostosowanie platformy do potrzeb związanych z Trwałym Nośnikiem, pozwoli na wykorzystanie tych samych mechanizmów (technologia blockchain – kotwiczenie łańcucha informacji/dokumentów w publicznym blockchain-ie), do trwałego przechowywania dokumentów bankowych. Poprzez utrwalenie informacji należy rozumieć zapewnienie, że w danym momencie czasu istniał dokument o konkretnej treści i został on udostępniony klientowi banku.