Finture z ramienia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uczestniczy w pracach nad PolishApi realizowanych pod egidą Związku Banków Polskich. Uczestniczymy zarówno w pracach w obszarze biznesowym jak i pracach zespołu IT przygotowującego standard implementujący dyrektywę PSD2 w Polsce.

Informujemy, że Związek Banków Polskich, jako inicjator projektu standaryzacyjnego, prowadzić będzie konsultacje publiczne projektu PolishAPI, które będą trwały przez 14 dni, od 17 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku. W tym czasie możliwe będzie zgłaszanie uwag i komentarzy do projektu specyfikacji interfejsu PolishAPI.

Chętnie odpowiemy Państwu na wszystkie pytania dotyczące szczegółów opublikowanej dokumentacji w wersji 0.8.3.