• Ekstrakcja danych fakturowych

  przez Moduł INVOICE Reader

  Klient

  • Grupa kapitałowa zarządzająca nieruchomościami w Polsce oraz krajach Europy Zachodniej

  • Oczekiwania

  • Odciążenie codziennej pracy manualnej pracowników sekretariatu głównego w masowym przetwarzaniu danych z napływających faktur i not księgowych. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi umożliwiających optymalizację tego procesu i automatyczne (bez uczestnictwa pracownika) przekazywanie kluczowych danych księgowych do systemu klasy EDM.

  • Projekt

  • Klient podjął decyzję o wdrożeniu skutecznego narzędzia ułatwiającego codzienną pracę wielu pracowników sekretariatu. Projekt obejmował etap wnikliwej analizy przetwarzanych dokumentów (m.in. ich typów i struktury zawartych na nich danych, jakości obrazu skanowanych faktur papierowych, kanałów wejścia do procesu oraz docelowych potrzeb w zakresie zmiany obecnego interfejsu systemu EDM). Rezultatem prac przygotowawczych było uruchomienie dwóch wątków projektowych:

   • checked

    testowanie i wdrożenie optymalnych algorytmów umożliwiających autonomiczną ekstrakcję wybranych danych księgowych z obrazów faktur

   • checked

    zmiana obecnego interfejsu systemu EDM w celu umożliwienia automatycznego wypełniania w nim danych księgowych pochodzących z procesu ekstrakcji

  • Prawdziwym wyzwaniem było zastosowanie maksymalnie efektywnych algorytmów z obszaru machine learning, aby posiadały one zdolność autonomicznej adaptacji do nowych wzorców i szablonów faktur, i mogły wyekstrahować pożądane dane księgowe (takie jak daty wystawienia dokumentu, datę sprzedaży, datę płatności, nazwę kontrahenta, kwoty netto i brutto, stawki VAT, typ waluty, numer konta bankowego i wiele innych).

  • Rezultat

  • Skuteczność implementacji autorskiego rozwiązania firmy FINTURE została potwierdzona dwumiesięcznymi okresami testowania algorytmów w środowisku docelowym (w trybie nadzoru eksperckiego ze strony wskazanych pracowników klienta). Oczekiwana skuteczność Modułu INVOICE Reader przewyższyła bazowe wymagania klienta uzyskując stabilną trafność na poziomie ponad 85% dla wszystkich procesowanych dokumentów i ich ekstrahowanych z nich pól księgowych.

  • Info

   • Sektor

    Nieruchomości

   • Usługa

    Machine Learning z OCR

   • Technologie

    NLP libraries, neural networks

  • Projekt w liczbach

   +

   2000
   Ilość przetwarzanych dokumentów księgowych w miesiącu

   +

   30000
   Łączna ilość pól księgowych automatyczne odczytywana w miesiącu
   2
   liczba zredukowanych etatów pracowniczych kancelarii
  • Wykorzystane kompetencje

   • Machine Learning

   • Hyperautomation

   • Digital Transformation