• Transformacja cyfrowa

  dyspozycji kredytowych

  Klient

  • Duża instytucja finansowa działająca w branży bankowej (top 5 banków w Polsce) oczekująca zwiększonej automatyzacji w obszarze dyspozycji kredytowych

  • Oczekiwania

  • Klient oczekiwał zwiększenia automatyzacji w obszarze wydawania dyspozycji kredytowych, aby obniżyć koszty po stronie Operacji. Jednym z pomysłów było wprowadzenie obsługi dyspozycji w kanale Internet.

  • Projekt

  • Klient postanowił wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku w zakresie obsługi dyspozycji kredytowych:

   • checked

    wcześniejsza spłata pożyczki,

   • checked

    zmiana rachunku do spłaty pożyczki,

   • checked

    zawieszenie spłaty raty pożyczki,

   • checked

    wydłużenie okresu kredytowania,

   • checked

    zmiana daty spłaty,

  • Dyspozycje dotychczas składane w oddziałach Banku udostępnione z poziomu bankowości elektronicznej i mobilnej, odciążając oddziały Banku i dając konsumentom większy i łatwiejszy dostęp do produktu. Dodatkowo po uruchomieniu produkcyjnym funkcjonalności, w 2020 po wystąpieniu pandemii COVID, klienci zaczęli masowo składać wnioski o zawieszenie spłaty raty. Zespół Projektowy bardzo szybko odpowiedział na potrzeby klienta dokonując automatyzacji po stronie Backoffice, która obsługiwało 80% podstawowych przypadków.

  • Rezultat

  • Po wdrożeniu klienci zaczęli masowo korzystać z nowej funkcjonalności, co znacząco obniżyło koszty obsługi procesu, jak również zwiększyło wolumen sprzedaży. Wprowadzenie uproszczonego trybu oceny ryzyka kredytowego oraz omnikanałowości poprawiło doświadczenie klienta.

  • Info

   • Sektor

    Bankowość

   • Usługa

    Automatyzacja procesów
    biznesowych

   • Technologie

    Java, JavaScript, BPM

  • Projekt w liczbach

   70

   %

   dyspozycji realizowanych w kanałach zdalnych
   80

   %

   procesów zautomatyzowanych w 3 dni podczas lockdown COVID19
   6
   zintegrowanych systemów
   3
   kanałów dostępu do usługi
  • Wykorzystane kompetencje

   • Hyperautomation

   • Digital Transformation