• Automatyzacja

  procesów wewnętrznych IT

  Klient

  • Duża instytucja logistyczna działająca na terenie Polski (top 5) oczekująca zwiększonej kontroli i bezpieczeństwa w procesach wewnętrznych IT

  • Oczekiwania

  • Klient oczekiwał rozwiązania wspierającego wewnętrzne procesy IT w zakresie automatyzacji zarządzania dostępami do zasobów IT - wnioskowanie, akceptacja, uruchomienie. Przy sporej rotacji pracowników (ponad 10tysięcy pracowników, w tym kurierzy) klient potrzebował rozwiązania porządkującego procesy, które zredukuje czas obsługi, zmniejszy ryzyko pomyłek, a tym samym poprawi bezpieczeństwo, ograniczając dostępy do niezbędnego minimum

  • Projekt

  • Klient przez lata koncentrował się na procesach biznesowych, odkładając automatyzację procesów wewnętrznych IT w czasie. Częste rotacje pracowników oraz konieczność zaadresowanie kwestii bezpieczeństwa, podniosły priorytet rozwiązanie IT4IT. Ogromne wyzwanie projektowe stanowiło zinwentaryzowanie wszystkich procesów i sposobu ich przebiegu. Kolejnym krokiem było odpowiednie uspójnienie przebiegu oraz zdefiniowanie poziomów akceptacji niezbędnych do uruchomienia. Automatyczna akceptacja oraz automatyczne odnowienie uprawnień to tylko niektóre z usprawnień zaproponowanych przez Finture.

   Wykorzystanie narzędzia klasy BPMS (webmethods) było również odpowiedzią na możliwość szybkiego reagowania i wprowadzania zmian do procesu. Rozwiązanie zostało z sukcesem wdrożone w infrastrukturze klienta.

  • Rezultat

  • Pracownicy Klienta w sposób masowy korzystają z rozwiązania przy każdej wniosku o zmianę (uprawnienia, dostępy, etc.) kierowaną do IT. Dzięki procesowi możliwe jest śledzenie statusu oraz czasu realizacji każdego zlecenia.

  • Info

   • Sektor

    Logistyka

   • Usługa

    Automatyzacja procesów
    biznesowych

   • Technologie

    Java, BPM, webMethods, Angular

  • Projekt w liczbach

   +

   10000
   użytkowników systemu

   +

   10
   różnych procesów IT obsługiwanych przez System
  • Wykorzystane kompetencje

   • Hyperautomation

   • Digital Transformation