• Automatyzacja

  procesu retencji klientów

  Klient

  • Duża instytucja finansowa działająca w branży bankowej (top 5 banków w Polsce) oczekująca poprawy współczynnika churn

  • Oczekiwania

  • Klient oczekiwał wsparcia w obszarze retencji klientów. Powszechną wiedzą jest, że pozyskanie nowych klientów jest średnio 5 razy droższe niż utrzymanie dotychczasowych. Postawione wyzwania miało poprawić dotychczasowe wskaźniki przy ograniczonych kosztach operacyjnych.

  • Projekt

  • Jednym z wyzwań projektowych było indywidualizacja ofert przygotowywanych klientom. W ramach projektu skupiliśmy się na analizie posiadanych przez Bank danych oraz sposobu, w jaki te dane mogę być pozyskane przez Konsultanta Biura Obsługi Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Klientem. Określenie zbioru posiadanych danych pozwoliło na zdywersyfikowanie i spersonalizowanie ofert przedstawianych klientom.

   Zaangażowanie Finture pozwoliło wypracować kompromis pomiędzy potrzebą danych a czasem obsługi każdej sprawy. Rozwiązanie podlegało ciągłemu monitoringowi i usprawnieniom na bazie danych ze środowiska produkcyjnego. Współpraca z departamentami produktowymi, z odpowiednio zaprojektownym UXem pozwala konsultantom w sprawny sposób oferować klientom promocyjne produkty.

  • Rezultaty

  • Wdrożenie pozwoliło klientomi zmniejszyć współczynnik churn (odejścia klienta). Wykorzystanie danych operacyjnych, jak i danych z rozmowy telefonicznej pozwoliło określić priorytety klienta, a w konsekwencji zaproponować rozwiązanie odpowiadające potrzebom.

  • Info

   • Sektor

    Bankowość

   • Usługa

    Automatyzacja procesów
    biznesowych

   • Technologie

    Java, JavaScript, BPM

  • Projekt w liczbach

   30

   %

   szybszy czas obsługi klienta
   7
   departamentów zaangażowanych w proces

   +

   40
   usług integracyjnych

   +

   5
   zintegrowanych systemów
  • Wykorzystane kompetencje

   • Hyperautomation

   • Digital Transformation