• Optymalizator reklam

  Social Media

  Klient

  • Amerykański start-up poszukujący rozwiązania opartego o duże zbiory danych pozwalającego na szybkie przetwarzanie ofert reklamowych

  • Oczekiwania

  • Klient oczekiwał rozwiązania umożliwiającego automatyzację realizacji kampanii reklamowych w internecie oraz platformach fizycznych takich jak inteligentne telewizory, reklamy w taksówkach czy przy kasach fiskalnych wraz z precyzyjnym określaniem grup celowych. Rozwiązanie miało umożliwić oferowanie w każdym segmencie klienta (od MŚP po korporacji) i granulację grup docelowych, jak i pełną trackowalność wydawanych środków.

  • Projekt

  • Wyzwaniem projektowym było odpowiednie zaprojektowanie architektury rozwiązania tak, by umożliwić przetwarzanie dużych zbiorów danych w krótkim czasie (czasy odpowiedzi poniżej 30 ms). Zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie, które składa się z wielu modułów. Do najważniejszych należą:

   • checked

    aplikację kliencką (React, Redux)

   • checked

    backend aplikacji klienckiej (Scala, Akka-http, Akka-streams)

   • checked

    moduł analityczny (Spark, Hadoop, Hive, Athena)

   • checked

    zdecentralizowany "Pixel-server" (Scala, Akka-http, Redis) będący własnym narzędziem monitorującym wyświetlanie reklam w czasie rzeczywistym.

  • Z względu na różne potrzeby oraz optymalizację wydajności i kosztów dane mogą być przechowywane w różny sposób: bazy danych, serwery FTP, HDFS, S3.

   Dynamiczny i wielokierunkowy rozwój projektu wymusił wykorzystanie dobrych praktyk projektowych oraz narzędzi wspomagających szybkie i bezpieczne wprowadzanie zmian, takich jak: architektura mikroserwisowa, code review, unit testy, testy automatyczne, Jenkins, Liquibase, Docker.

   Procesy biznesowe są w pełni zautomatyzowane oraz zarządzane i monitorowane w jednym centralnym, dedykowanym do tego narzędziu. Cała platforma działa natomiast w chmurze AWS, korzystając z maszyn w kilku regionach geograficznych. Pozwala to na łatwe i efektywne kosztowo zarządzanie zasobami obliczeniowymi oraz ich ciągły monitoring.

  • Rezultat

  • Dzięki wdrożeniu Klient posiada, oparte na chmurze rozwiązanie ze wszystkimi narzędziami, których potrzebuje do prowadzenia samemu wieloplatformowych kampanii reklamowych przy jednoczesnym precyzyjnym mierzeniu ich efektywności. Oznacza to, że mogą być pewni, że ich reklamy znajdują właściwych ludzi, a ich budżet nie zostanie zmarnowany. Jednocześnie rozwiązanie przygotowane jest oferowane na rynku b2b w modelu ‘white-labeling’.

  • Info

   • Sektor

    Retail

   • Usługa

    Produkty dedykowane, Cloud

   • Technologie

    Scala, React, Redut, Spark, Hadoop

  • Projekt w liczbach

   <

   30

   ms

   średni czas odpowiedzi

   +

   2
   miliony zintegrowanych urządzeń do wyświetlania reklam

   +

   80
   operacji wystawionych poprzez API
  • Wkorzystane kompetencje

   • Cloud

   • Custom software development